Onderzoek

In het kort

Indien uit de besluitvorming van de strategiefase blijkt dat de hulpvraag nog niet of nog onvolledig kan beantwoord worden op basis van de reeds beschikbare informatie, start de CLB-medewerker met de onderzoeksfase. De onderzoeksfase heeft als doel de onderzoeksvragen te beantwoorden aan de hand van kwaliteitsvol onderzoek. Binnen deze fase voert de CLB-medewerker de regie. Dit betekent echter niet dat het CLB alle onderzoek zelf uitvoert. Leerlingen, ouders, school en leerondersteuners worden zo actief mogelijk betrokken. Hun ervaringen en deskundigheid worden optimaal ingezet.

Indien aangewezen kunnen ook externe deskundigen betrokken worden bij het onderzoek. Bij het betrekken van externe onderzoekspartners binnen het HGD-traject, blijft het CLB-team de leerling, ouders en school verder opvolgen (eventueel vanuit andere kernactiviteiten). In afwachting van de externe onderzoeksresultaten, bepalen de betrokkenen welke hypotheses, doelen en behoeften al kunnen worden getoetst en welke hypotheses worden aangehouden in afwachting van het extern diagnostisch onderzoek.  De resultaten van het extern onderzoek worden naderhand meegenomen in de clustering binnen de integratie- en aanbevelingsfase om van daaruit mee doelen en onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften te formuleren.

Algemene aandachtspunten bij onderzoek:

  • Doelgerichtheid: niet méér onderzoeksmiddelen gebruiken dan nodig voor het handelen, hanteren van de zuinigheids- en relevantieprincipes,
  • Geschiktheid: onderzoeksmiddelen en -methodes kiezen die effectief bijdragen tot een antwoord op de onderzoeksvragen,
  • Aandacht voor positieve factoren bij leerling, school en thuisomgeving: actief zoeken naar positieve factoren en mogelijke oplossingen,
  • Handelingsgerichtheid: de doelen van het onderzoek zijn handelingsgericht, het onderzoek geeft ons handvatten voor het handelen,
  • Kwaliteit: het onderzoek zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren, onderzoeksmiddelen hanteren die (cultuur)fair zijn en die voldoen aan de criteria van psychometrische kwaliteit (valide, betrouwbaar, kwalitatieve normen).

Klik hier voor de volledige tekst uit het Algemeen Diagnostisch Protocol

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten