Leermodules

In het kader van aanvangsbegeleiding of om medewerkers verder te professionaliseren binnen (diagnostiek in) leerlingenbegeleiding kan je de leermodules gebruiken (zie ook Prodiabrief – Prodia@home: online leermodules). De leermodules zijn voornamelijk gericht op het verwerven van kennis en het toepassen binnen eenvoudige oefeningen. Aan de hand van de doelstellingen van elke module kan je inschatten of deze module aansluit bij wat je de medewerkers van jouw centrum of school wil aanleren. Na het doorlopen van een module kan je binnen jouw centrum of school verder het professionaliseringstraject van de (beginnende) medewerkers vormgeven. Aan het einde van elke module vind je hiervoor verdere inspiratie voor verdieping.

Leermodules voor school, leersteuncentrum en CLB

Leermodules voor CLB-medewerkers

  • Handelingsgerichte diagnostiek
    • Doelstellingen: reflecteren over je attitudes rond diagnostiek; kennis vergroten over handelingsgerichte diagnostiek; vaardigheden verbeteren; inhouden uit het Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP), meer specifiek uit de fase Uitbreiding van Zorg, onder de knie krijgen.
  • Introductie tot ICF-CY
    • Doelstellingen: kennis vergroten over ICF-CY, een centraal denkkader in de Prodia-protocollen; vaardigheden om te classificeren binnen ICF-CY versterken.

Voor de leermodules is telkens een korte gebruiksaanwijzing toegevoegd, om er gemakkelijk je weg in te vinden. Hou er wel rekening mee dat je voor een aantal leermodules voldoende tijd moet uitrekken, bijvoorbeeld om de oefeningen te maken bij de leermodules over HGD of ICF-CY. Binnen de leermodules rond HGD en ICF-CY kunnen medewerkers een download maken van hun begin- en eindsituatie. Deze downloads kunnen verder ingezet worden om het professionaliseringstraject van de medewerkers vorm te geven. 

Medewerkers die verder aan de slag willen gaan met de Prodia-materialen of die hun leerlingenbegeleiding verder willen verfijnen, kunnen gebruik maken van volgende tools:

1. De Teamtool HGD-traject helpt je, als CLB-medewerker, om weer dat stapje verder te zetten in je groeitraject, of je nu een doorwinterde HGD’er bent of redelijk nieuw binnen de wereld van Prodia (zie ook – Prodia@CLB: Teamtool HGD-traject).

2. De Inspiratietool helpt in de eerste plaats CLB-medewerkers, maar ook andere partners in het onderwijsveld, in het concretiseren van onderwijsbehoeften (zie ook Prodiabrief – Inspiratietool onderwijsbehoeften: samen sterk!)

Op de pagina Professionalisering geven we enkele handvatten mee om deze modules te kunnen inzetten bij de aanvangsbegeleiding of het professionaliseren van medewerkers binnen jouw centrum of school.