Algemeen Diagnostisch Protocol

In het kort

Het Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP) is een leidraad voor diagnostiek binnen de onderwijscontext. Het vormt het raamwerk voor de verschillende Specifieke Diagnostische Protocollen.

Het ADP

 • gaat dieper in op de invulling van de belangrijkste opdrachten en afspraken, taakverdeling, aandachtspunten… binnen CLB en onderwijs, zoals voorgeschreven in de onderwijswetgeving.
 • licht systematisch de verschillende fases van het zorgcontinuüm toe:
  • Visie en beleid op leerlingenbegeleiding: online of pdf
  • ​Brede basiszorg: In het kort (inclusief materialen), volledige tekst online of pdf
  • Verhoogde zorg: In het kort (inclusief materialen), volledige tekst online of pdf
  • Uitbreiding van zorg: In het kort (inclusief materialen), volledige tekst online of pdf
  • Handelen en evalueren op basis van een IAC-verslag of OV4-verslag: In het kort (inclusief materialen), volledige tekst online of pdf
 • beschrijft de denkkaders en begrippen die aan de basis liggen van Prodia:
  • ​Zorgcontinuüm in de leerlingenbegeleiding: online of pdf
  • Handelingsgericht Werken: online of pdf
  • Handelingsgericht Diagnosticeren: online of pdf
  • Internationale Classificatie van het menselijke functioneren (ICF-CY): online of pdf
  • Het Prodia-model: online of pdf
  • Faire Diagnostiek: online of pdf
  • Rechtspositie en hulpverleningshouding: online of pdf
 • integreert het decreet leersteun, zowel op vlak van terminologie als binnen de fases van het zorgcontinuüm.

De pdf versie van het Algemeen Diagnostisch Protocol vind je hier.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

 • Algemeen Diagnostisch Protocol: de kapstok voor kwaliteitsvolle leerlingenbegeleidingThemanummer Caleidoscoop
  • Van Bogaert, M., & Schaubroeck, S. (2024). Het nieuw Algemeen Diagnostisch Protocol. De kapstok voor kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Caleidoscoop, 36(3), 6-8.
  • Milleville, M., De Bondt, E., & Van Rompaey, A. (2024). Met het Prodia-model op pad. Krijg samen een beeld van wat er speelt. Caleidoscoop, 36(3), 9-13.
  • Germeijs, V., Schaubroeck, S., & Milleville, M. (2024). De zin en onzin van labels in onderwijs. Wetenschappers op zoek naar een modus vivendi. Caleidoscoop, 36(3), 14-23.
  • Bokestael, L., & Van Goethem, M. (2024). Duik mee in de gereedschapskoffer van de leerkracht. Caleidoscoop, 36(3), 24-31.
  • Depotter, I., Milleville, M., & Orroi, F. (2024). The Missing Link. Een tool als brug tussen CLB-medewerkers en klasvloer. Caleidoscoop, 36(3), 32-38.
  • Schaubroeck, S., & De Bondt, E. (2024). De M in multidisciplinair: de onmisbare rol van de medische discipline binnen een HGD-traject. Caleidoscoop, 36(3), 40-49.
 • Algemene Intersectorale Richtlijn Diagnostiek, Kwaliteitscentrum Diagnostiek (mei 2020)
 • Leersteun:
 • Voor een overzichtelijk schema van Ontwikkelingsaspecten en Omgevingsinteractie kan je ook een kijkje nemen op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
 • Koomen, H. & Pameijer, N. (2015). Diagnostisch proces in het onderwijs: de rol van contextfactoren, veranderbaarheid en positieve elementen. In K. Verschueren & H. Koomen (red). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en Context.  Antwerpen/Apeldoorn: Garant,  p 37.
 • Literatuur rond effectiviteitsstudies:
  • Marzano, R. (2009). Wat werkt op school? Research in actie. Vlissingen: Bazalt.
  • Hattie, J. (2013). Leren zichtbaar maken: Nederlandse vertaling van Visible learning for teachers. Sint-Niklaas: Abimo.
  • Mitchell, D. (2015). Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs. Huizen: Pica.
 • Databank effectieve jeugdinterventies (nji.nl):
Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Aan de slag
 3. Leer bij
 4. Nog meer weten