Brede basiszorg

In het kort

Wat hebben leerlingen nodig om te leren? Elke school biedt brede basiszorg. Dit is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Wat is het doel?

Een krachtige leeromgeving creëren die tegemoet komt aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van een diverse groep leerlingen.

Wie zit rond de tafel?

School met eventueel ondersteuning van PBD en CLB.

Wanneer de brede basiszorg niet meer volstaat, betrekt de leerkracht het zorgteam en wordt verhoogde zorg bijgeschakeld.

Algemeen Diagnostisch Protocol

Alle leerlingen hebben recht op uitdagend, motiverend en passend onderwijs. Elke school zorgt ervoor dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien met aandacht voor talenten, interesses en onderwijsbehoeften. Het schoolteam draagt in de brede basiszorg een grote verantwoordelijkheid voor de uitbouw van een schoolbrede pedagogisch-didactische aanpak. Hoe sterker de brede basiszorg, hoe minder leerlingen nood hebben aan verhoogde zorg of uitbreiding van zorg. De school kijkt hierbij op een transactionele[1] manier naar het functioneren van leerlingen. Hindernissen die kinderen en jongeren ervaren om te leren en ontwikkelen worden zoveel mogelijk proactief weggewerkt door kwaliteitsvol onderwijs en leerlingenbegeleiding[2].

Doorheen de brede basiszorg zijn het de leerkrachten en het schoolteam die het verschil maken. In een krachtige leeromgeving[3] gaan leerkrachten op een gepaste wijze om met verschillen en gaan ze flexibel om met doelstellingen, methoden, materialen, evaluatie… wanneer dit nodig blijkt. De brede basiszorg vormt de basis van het zorgcontinuüm op gebied van onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychisch en sociaal functioneren en leren en studeren[4] . Om een stevig fundament te vormen voor de andere fasen van zorg, is doelgericht en planmatig werken op leerling-, klas- en schoolniveau essentieel. ‘Je kan geen huis bouwen op los zand’.

De uitbouw van de brede basiszorg maakt deel uit van het beleid op leerlingenbegeleiding van een school en is nauw verbonden met het pedagogisch project van de school[5]. De school heeft de eindverantwoordelijkheid voor het leerproces van de leerling, de leerkracht houdt regie over de ontwikkeling stimuleren  van de leerlingen in de klas en laat zich bijstaan door partners in leerlingenbegeleiding[6] en externen. Een centrale vraag daarbij is: ‘Hoe kunnen wij onderwijs en leerlingenbegeleiding vormgeven zodat die zo nauw mogelijk aansluiten bij de noden van een diversiteit aan leerlingen in deze school?’

Klik hier voor de volledige tekst rond brede basiszorg in het algemeen diagnostisch protocol.

Specifieke diagnostische protocollen

Klik op een symbool in de afbeelding om meer te lezen over brede basiszorg binnen de verschillende protocollen.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Algemeen Diagnostisch Protocol
  3. Specifieke diagnostische protocollen
  4. Aan de slag
  5. Leer bij
  6. Nog meer weten