Wiskunde

Brede Basiszorg

Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op vlak van wiskunde op eigen tempo te ontwikkelen?

Lees verder

Verhoogde zorg

Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben bij wiskunde?

Lees verder

Uitbreiding van zorg

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met wiskundeproblemen?

Lees verder

IAC/OV4

Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een verslag?

Lees verder

Theoretisch deel

Uit welke theoretische achtergrond over leren rekenen, de ontwikkeling van wiskunde, wiskundeproblemen en dyscalculie kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

Lees verder

Snelle blik

Prodiabrief: Op weg met het nieuwe protocol wiskunde. Prodia maakt ‘het verschil’! (2017)
– Ga snel naar het protocol: klik hier