Lezen en Spellen

Brede Basiszorg

Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op vlak van lezen en spellen op eigen tempo te ontwikkelen?

Lees verder

Verhoogde zorg

Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben bij lezen en/of spellen?

Lees verder

Uitbreiding van zorg

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met lees- en/of spellingsproblemen?

Lees verder

IAC/OV4

Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een IAC- of OV4-verslag?

Lees verder

Theoretisch deel

Uit welke theoretische achtergrond over leren lezen en spellen, de ontwikkeling van lezen en spellen, lees- en spellingsproblemen en dyslexie kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

Lees verder

Snelle blik

Prodiabrief: Op weg met het nieuwe protocol Lezen & Spellen (2016)
Artikel Caleidoscoop Prodia zet de puntjes op de i (M. Fabry & S. Schaubroeck, 2016)
– Ga snel naar het protocol: klik hier