Motoriek

Brede Basiszorg

Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op motorisch vlak op eigen tempo te ontwikkelen?

Lees verder

Verhoogde zorg

Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op motorisch vlak?

Lees verder

Uitbreiding van zorg

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met motorische problemen?

Lees verder

IAC/OV4

Dit deel werd voor het protocol Motoriek niet uitgewerkt. Kijk voor meer info bij het ADP.

Lees verder

Theoretisch deel

Uit welke theoretische achtergrond over motorische ontwikkeling, motorische problemen en stoornissen kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

Lees verder

Snelle blik

– Ga snel naar het protocol: klik hier