Uitbreiding van zorg: Motoriek

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met motorische problemen?

In het kort

Leerlingen, ouders en scholen kunnen een vraag stellen aan het CLB. Vanuit onthaal en vraagverheldering beslist het CLB-team welke stappen nodig zijn om tot een antwoord te komen op hun hulpvraag. Uitbreiding van zorg binnen het SDP motoriek omschrijft wanneer en hoe een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject loopt bij een leerling met motorische problemen.

De focus ligt hierbij op het komen tot een betere afstemming tussen de noden van de leerling en het aanbod op school en thuis. In sommige situaties is het ook aangewezen om na te gaan of er sprake is van DCD. In afstemming met leerling, ouders, school en eventuele andere partners gaat het CLB-team dan na of er aanwijzingen zijn voor DCD en of er nood is aan extern diagnostisch onderzoek om tot een passend aanbod te komen. Je vindt in het protocol handvatten om het handelingsgericht diagnostisch traject kwaliteitsvol te doorlopen en zo te komen tot doelen, behoeften en aanbevelingen.

Uitbreiding van zorg Motoriek
Brede basiszorg Motoriek Verhoogde zorg Motoriek IAC/OV4 Motoriek

IAC/OV4 Motoriek

IAC/OV4 wordt voor dit protocol niet verder uitgewerkt. We verwijzen hiervoor naar het ADP.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Het protocol motoriek focust op het HGD-traject bij leerlingen met motorische ontwikkelingsproblemen en DCD. Wanneer er meer aan de hand is dan enkel de vertraging in ontwikkeling van functies (bv. verlamming, NAH, syndroom met impact op motoriek…), gebeurt de diagnostiek best in afstemming met externe diagnostische diensten. Binnen het CLB focussen we hier vooral op het optimaliseren van de participatie aan school.

Klik hier om de volledige tekst te lezen over uitbreiding van zorg bij het protocol Motoriek.

Aan de slag

Leer bij

Zie Professionalisering CLB’s

Tip: vertrek vanuit het Algemeen Diagnostisch Protocol en bouw hierop verder aan de hand van protocolspecifieke materialen.

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten