Macroniveau en chronosysteem

In het kort

Naast de factoren die op een directe of indirecte manier het functioneren van een leerling beïnvloeden, hebben ook de bredere maatschappij (macroniveau) en gebeurtenissen in het verleden en onzekerheden over de toekomst (chronosysteem) een invloed op de leerling zelf, zijn thuis- en leefcontext en de schoolcontext.

De invloed van het macroniveau en chronosysteem kan niet zomaar worden gekeerd of veranderd. Het bewustzijn hiervan en het erkennen van gevoelens en gedachten hierover kan ruimte bieden om de focus te verleggen naar wat wel veranderbaar is. Dit opent mogelijkheden voor dialoog en nieuwe perspectieven en biedt aanknopingspunten voor het handelen in het hier en nu.

Klik hier voor de volledige tekst

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

  • Themadossiers Opgroeien
  • Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. In R. M. Lerner & W. Damon (Eds.), Handbook of child psychology (6th ed., Vol. 1., pp. 793-828). Hoboken, NY: Wiley. 

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten