Spraak en Taal

Brede Basiszorg

Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op vlak van taal en spraak op eigen tempo te ontwikkelen?

Lees verder

Verhoogde zorg

Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op vlak van taal en spraak?

Lees verder

Uitbreiding van zorg

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met taal en/of spraakproblemen?

Lees verder

IAC/OV4

Dit deel werd voor het protocol Spraak en Taal niet uitgewerkt. Kijk voor meer info bij het ADP.

Lees verder

Theoretisch deel

Uit welke theoretische achtergrond over de taal- en spraakontwikkeling, taal- en spraakproblemen en -stoornissen kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

Lees verder