Theoretisch deel: Spraak en Taal

Uit welke theoretische achtergrond over de taal- en spraakontwikkeling, taal- en spraakproblemen en -stoornissen kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

In het kort

Opbouw theoretisch deel

1. Relevante ontwikkelingsaspecten

 • De taalontwikkeling
 • De taalontwikkeling bij meertalige opvoeding

2. Klinisch beeld

 • de vertraagde spraak- en taalontwikkeling (VSTO)
 • ontwikkelingsdysfasie (OD)

3. Definities en begrippen

 • Taalontwikkeling
 • Spraakontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkelingsproblemen
 • Primaire spraak- en taalontwikkelingsproblemen
 • Primaire spraak- en taalontwikkelingsproblemen bij meertalige kinderen
 • Secundaire spraak- en taalontwikkelingsproblemen
 • Spraakproblemen/stoornissen

4. Criteria

 • Vertraagde spraak en taalontwikkeling (VSTO)
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD)

5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnose

 • Spraak- en taalontwikkelingsstoornis en gedrags- en emotionele problemen
 • Spraak- en taalontwikkelingsstoornis en autismespectrumstoornis
 • Spraak- en taalontwikkelingsstoornis en ADHD
 • Spraak- en taalontwikkelingsstoornis en lees- en/of spellingproblemen/dyslexie
 • Spraak- en taalontwikkelingsstoornis en rekenproblemen/dyscalculie
 • Spraak- en taalontwikkelingsstoornis en cognitieve ontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkelingstoornis en DCD (Developmental Coordination Disorder)

6. Beschermende en risicofactoren

 • beschermende factoren
 • risicofactoren

7. Etiologie

 • Erfelijke en neurologische factoren
 • Omgevingsfactoren

8. Prevalentie

In de literatuur vinden we voor spraak- en taalstoornissen prevalentiecijfers tussen 5% en 10%.

9. Prognose

De prognose van spraak- en taalontwikkelingsproblemen hangt af van de aard van de problematiek.

Klik hier voor de volledige tekst van het theoretisch deel bij het protocol Spraak en Taal.

Klik op een fase om te navigeren door het zorgcontinuüm.

Aan de slag

 • wordt nog aangevuld

Leer bij

 • wordt nog aangevuld

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Opbouw theoretisch deel
 3. Aan de slag
 4. Leer bij
 5. Nog meer weten