Theoretisch deel: Motoriek

Uit welke theoretische achtergrond over motorische ontwikkeling, motorische problemen en stoornissen kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

In het kort

wordt nog aangevuld

Opbouw theoretisch deel

1. Klinisch beeld

Binnen dit protocol zijn de mogelijke onderkennende hypotheses: een vertraagde motorische ontwikkeling, een afwijkende motorische ontwikkeling of een vermoeden van een motorische (ontwikkelings)stoornis.

2. Definities en begrippen

 • Coördinatie
 • CP – Cerebrale Parese
 • CVI – Cerebrale Visuele Inperking
 • Dominantie en lateralisatie
 • Dyspraxie
 • Evenwicht
 • Fijne motoriek
 • Grove motoriek
 • Praxis
 • Schrijfmotoriek
 • Sensorische integratie
 • Tonus
 • Visuomotoriek

3. Relevante ontwikkelingsaspecten

 • De normale motorische ontwikkeling
 • ‘Mijlpalen’
 • Genetische factoren
 • Culturele factoren
 • Domein motorische ontwikkeling en de andere ontwikkelingsdomeinen
 • De vertraagde en afwijkende motorische ontwikkeling

4. Criteria

 • Criterium A
 • Criterium B
 • Criterium C
 • Criterium D

5. Comorbiditeit

 • ADHD
 • ASS
 • Spraak- en taalontwikkelingstoornis
 • Visuospatiële stoornis – CVI

6. Oorzaak

Het is nog niet bekend wat de precieze oorzaak is van DCD, maar er bestaan wel vermoedens over mogelijke oorzaken.

7. Beschermende factoren

 • bij de leerling
 • bij het gezin
 • bij de school

8. Prevalentie

Coördinatieontwikkelingsstoornissen komen voor bij 2 tot 6% van de schoolbevolking.

9. Prognose

DCD is niet te genezen, maar begeleiding en therapie kunnen helpen. Een aangepaste omgeving, thuis en op school, is aangewezen.

Klik hier voor de volledige tekst over het Theoretisch deel bij het protocol Motoriek.

Klik op een fase om te navigeren door het zorgcontinuüm.

Aan de slag

 • wordt op een later tijdstip aangevuld

Leer bij

 • wordt op een later tijdstip aangevuld

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Opbouw theoretisch deel
 3. Aan de slag
 4. Leer bij
 5. Nog meer weten