IAC/OV4: Lezen en Spellen

Individueel aangepast curriculum / OV4 binnen het protocol Lezen en Spellen

In het kort

De onderwijsbehoeften van een leerling met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie vragen doorgaans geen aanpassingen die onvoldoende of disproportioneel zijn om het gemeenschappelijk curriculum in een school voor gewoon onderwijs te volgen. Dit is echter niet uitgesloten. Vanuit een breder beeld op het totale functioneren van een leerling in de adviesfase van het handelingsgericht diagnostisch traject kunnen de nodige aanpassingen ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn.

Dan wordt voor de leerling een IAC-verslag opgesteld. Deze leerling volgt een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of het buitengewoon onderwijs en wordt verder intensiever opgevolgd. Een terugkeer naar het gemeenschappelijk curriculum zou altijd het perspectief moeten zijn.

Voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie bestaat er geen specifiek type van leersteun of buitengewoon onderwijs. Afhankelijk van de bijkomende onderwijs- en opvoedingsbehoeften kunnen deze leerlingen voldoen aan de criteria type basisaanbod. Binnen het handelingsplanmatig werken wordt het traject van de leerling regelmatig geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt opnieuw nagegaan of de aanpassingen die nodig zijn om de leerling binnen een school voor gewoon onderwijs mee te nemen binnen een gemeenschappelijk curriculum (dis)proportioneel of (on)voldoende zijn.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Voor leerlingen met een meervoudige problematiek is de opmaak van een IAC-verslag of OV4-verslag (secundair onderwijs) mogelijk indien voldaan is aan de specifieke criteria zoals die in het decreet leersteun zijn opgenomen.

Klik hier om de volledige tekst te lezen over een individueel aangepast curriculum bij het protocol Lezen en Spellen.

Aan de slag

Leer bij

  • Doe een beroep op je pedagogische begeleidingsdienst om je hierin te versterken.

Nog meer weten

  • Dyslexie-dyscalculie voor leerlingen met een IAC-verslag (wordt vernieuwd)

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten