Advies

In het kort

In de adviesfase worden de aanzetten uit de integratie- en aanbevelingsfase samen met de betrokkenen verder vormgegeven. Leerling, ouders en school staan hier op de voorgrond. De leerling, ongeacht zijn leeftijd, wordt zoveel als mogelijk betrokken tijdens de adviesfase. Het resultaat van deze fase is een advies op maat van de leerling dat voldoende draagvlak heeft om met succes te worden uitgevoerd.

Op het eind van het overleg is er een akkoord over:

  • het langetermijnperspectief en de concrete doelen op korte en lange termijn;
  • de onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften;
  • de aanbevelingen;
  • de uitvoering van het advies;
  • de evaluatie van de interventies

In de loop van de adviesfase wordt het HGD-verslag van het handelingsgericht diagnostisch traject aangevuld, afgewerkt en opgenomen in het multidisciplinair dossier van de leerling. In overleg met en mits toestemming van de leerling en/of de ouders wordt dit verslag bezorgd aan school en externe partners.

In de laatste fase wordt stilgestaan bij het handelen en evalueren van alle betrokken partijen.

Klik hier voor de volledige tekst uit het Algemeen Diagnostisch Protocol

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten