Theoretisch deel: Cognitief sterk functioneren

Uit welke theoretische achtergrond over cognitieve ontwikkeling en cognitief sterk functioneren kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

In het kort

wordt op een later tijdstip aangevuld.

Opbouw theoretisch deel

1.       Relevante ontwikkelingsaspecten en verschijningsvorm

 • Ontwikkeling van cognitieve vaardigheden
 • Baby- en peutertijd, kleuterperiode, lagereschooltijd, adolescentie
 • Sterk functioneren
 • Sterk functioneren doorheen de ontwikkeling
 • Kwalitatieve indicaties voor cognitief sterk functioneren

2.       Definities en begrippen

 • Intelligentie
 • Cognitieve vaardigheden
 • Begaafdheid
 • Onderpresteren

3.       Classificatie

 • Dimensionele classificatie
 • Categoriale classificatie

4.       Verklarende, belemmerende en ondersteunende factoren

 • Algemene en domeinspecifieke vaardigheden
 • Creativiteit
 • Motivatie en mindset
 • Persoonlijkheid
 • Ouders
 • Interesse
 • Kansen
 • Toeval
 • Culturele factoren beïnvloeden de expressie van begaafdheid en talent
 • Onderwijs en maatschappij

Klik hier voor de volledige tekst van het theoretisch deel bij het protocol Cognitief sterk functioneren.

Zorgcontinuüm SDP CSF
CSF - Brede basiszorg CSF - Verhoogde zorg CSF - Uitbreiding van zorg Voor CSF werd IAC/OV4 niet uitgewerkt. Indien er vragen zijn bij dubbel bijzondere leerlingen, vind je meer info bij het ADP.

Voor CSF werd IAC/OV4 niet uitgewerkt. Indien er vragen zijn bij dubbel bijzondere leerlingen, vind je meer info bij het ADP.

Klik op een fase om door het zorgcontinuüm te navigeren.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Opbouw theoretisch deel
 3. Aan de slag
 4. Leer bij
 5. Nog meer weten