Uitbreiding van zorg: Gedrag en Emotie

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met gedrags- en/of emotionele problemen?

In het kort

Leerlingen, ouders en scholen kunnen een vraag stellen aan het CLB. Vanuit onthaal en vraagverheldering beslist het CLB-team welke stappen nodig zijn om tot een antwoord te komen op hun hulpvraag. Uitbreiding van zorg binnen het SDP gedrag en emotie omschrijft wanneer en hoe een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject loopt bij een leerling met gedrags- en/of emotionele problemen. De focus ligt hierbij op het komen tot een betere afstemming tussen de noden van de leerling en het aanbod op school en thuis.

In sommige situaties is het ook aangewezen om na te gaan of er sprake is van een gedrags- of emotionele stoornis. In afstemming met leerling, ouders, school en eventuele andere partners gaat het CLB-team dan na of er aanwijzingen zijn voor een gedrags- en/of emotionele stoornis en of er nood is aan extern diagnostisch onderzoek om tot een passend aanbod te komen. Je vindt in het protocol handvatten om het handelingsgericht diagnostisch traject kwaliteitsvol te doorlopen en zo te komen tot doelen, behoeften en aanbevelingen.

Uitbreiding van zorg G&E
Brede basiszorg G&E Verhoogde zorg G&E IAC/OV4 G&E

IAC/OV4 G&E

IAC/OV4 komt niet aan bod in dit protocol. Hiervoor verwijzen we naar het ADP.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Het protocol gedrag en emotie focust op de diagnostiek bij gedrags- en emotionele problemen die het meest frequent voorkomen in de schoolcontext. Er gaat vooral aandacht naar de wisselwerking en afstemming tussen de leerling en zijn omgeving en welke factoren hierbinnen veranderbaar zijn. Oog voor positieve factoren en uitzonderingssituaties bieden perspectief aan alle betrokken actoren.

Klik hier voor de volledige tekst over uitbreiding van zorg bij het protocol Gedrag en Emotie.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten