Laatste wijzigingen

10 jun 2021

Aanvullingen e-learning

We maakten een nieuw tabblad e-learning aan, om een aantal materialen te bundelen, namelijk de kennisclips en de online leermodules. Naast leermodules over HGW, HGD en ICF-CY vind je er nu ook een over het zorgcontinuüm. Bij de leermodule over ICF-CY werden audiofragmenten toegevoegd, zodat je sommige delen van de tekst ook kan beluisteren in plaats van te lezen. Hoe je met de leermodules aan de slag kan gaan, lees je bij professionalisering

15 mrt 2021

Diagnostiek bij jonge kinderen

Naar aanleiding van een aantal vragen rond de Doelgroepen en vereisten inzake diagnostiek bij jonge kinderen, stelden we twee nieuwe FAQ's op:  Hoe kunnen we als CLB-team beslissen of voor een kleuter een verslag (IAC of overstap naar BuO) kan opgemaakt worden? en Volstaat de diagnose globale ontwikkelingsachterstand voor een verslag Type 2?

2 mrt 2021

Prodia @ home: online leermodules

Na een eerste leermodule bij fase 0 en 1 in de protocollen cognitief functioneren, werkten we nu ook online leermodules uit rond een aantal centrale denkkaders zoals HGW, ICF en HGD. Je vindt ze terug op de pagina E-learning en je leest meer in onze nieuwe Prodiabrief.

19 nov 2020

Een nieuwe Prodiabrief en een nieuwe e-module!

Prodia checkte bij ouders wat hun verwachtingen zijn tijdens diagnostische trajecten door het CLB. De input wordt gebruikt bij de herwerking van ons Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP). Jij kan nu al aan de slag met de resultaten! Ontdek tips voor de samenwerking tussen ouders en CLB, zowel voor medewerkers als CLB-beleid in een nieuwe Prodiabrief. Daarnaast maakte het Prodia-team een e-module die je kan gebruiken om te oefenen met fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm in de protocollen cognitief functioneren. Ontdek de module hier!

8 okt 2020

Blij dat jij (opnieuw) in mijn team zit!

In vele CLB's ging de start van het schooljaar gepaard met de verwelkoming van enkele nieuwe collega's. Speciaal voor hen zet Prodia enkele van hun handvatten en tools in de kijker. Lees de Prodiabrief hierZit je al even in het vak maar is een opfrissing van enkele basismaterialen zoals HGW, zorgcontinuüm, Teamtool en Inspiratietool welkom? Ga gerust mee op pad!

Maak van de gelegenheid gebruik om nuttige links op te slaan en jouw nieuwe collega's te attenderen op hun inschrijving voor de Prodiabrief.

25 mei 2020

Inspiratietool onderwijsbehoeften: samen sterk!

Zag je de inspiratietool al? De tool helpt je verder op weg om doelen te kiezen voor een leerling en deze te vertalen in onderwijsbehoeften. Als CLB-team doen we dit niet alleen maar samen met leerling, ouders, school en andere betrokkenen (ondersteuner, pedagogisch begeleider, externe hulpverlening...). Om te komen tot maatregelen op maat van de leerling binnen zijn context, is constructieve samenwerking een sleutel tot succes. Via de verschillende domeinen van Activiteiten en Participatie navigeer je doorheen de tool. Lees er meer over in de nieuwe Prodiabrief of ga meteen naar de inspiratietool.  

20 mei 2020

Leidraad en FAQ's rond handelingsgerichte diagnostiek in tijden van covid-19

Om CLB-medewerkers te ondersteuning in het doorlopen van een kwaliteitsvol HGD-traject in tijden van covid-19, maakte Prodia een leidraad en een aantal FAQ's op. Deze leidraad is aanvullend op de richtlijnen die sectoroverstijgend, netoverstijgend en netgebonden zijn opgemaakt (zie verwijzingen in de tekst). Voor verdere vragen kan je steeds contact opnemen met info@prodiagnostiek.be.  

24 apr 2020

Kleuters@Prodia: vroeg begonnen is half gewonnen

Elke kleuterleerkracht heeft oog voor een goede afstemming tussen het aanbod van de school en wat een kind nodig heeft. Dat loopt niet bij alle kleuters even vlot. De Prodia-protocollen bieden verschillende kapstokken die je verder op weg kunnen helpen. In een nieuwe Prodiabrief zetten we een aantal inhouden en materialen op een rijtje. 

2 apr 2020

Implementatie protocollen cognitief functioneren

Voor de protocollen cognitief functioneren zijn nu ook PowerPointpresentaties beschikbaar.  Er is een presentatie over het algemeen deel, één over het Protocol Cognitief Zwak Functioneren en één over het Protocol Cognitief Sterk Functioneren. De drie presentaties zijn te vinden in de Materialendatabank bij Presentaties.

Daarnaast is ook de FAQ-rubriek aangevuld voor de twee protocollen over cognitief functioneren.

9 jan 2020

Toolkits opgenomen in de protocolpagina's

Op de protocolpagina's vind je nu overal de rubrieken:

- Aanvullingen

- Aan de slag

- Links.

De verwijzingen die vroeger opgenomen waren in de toolkits zijn onder deze rubrieken te vinden. Alle Prodia-materialen zijn opgenomen in de materialendatabank.

Pagina's