Cognitief sterk functioneren

Het Specifiek Diagnostisch Protocol bij Cognitief sterk functioneren is onderverdeeld in vijf belangrijke delen:

 • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op cognitief vlak op eigen tempo te ontwikkelen?
 • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die extra cognitieve uitdagingen nodig hebben?
 • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling die cognitief sterk functioneert?
 • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over cognitieve ontwikkeling en cognitief sterk functioneren kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
 • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn? (Zie Materialendatabank, kies voor type materiaal 'bijlage' en protocol 'Cognitief sterk functioneren')

 

Aanvullingen

 

Aan de slag

 

Links

 • CHC-platform: een virtuele ruimte waarop informatie verschijnt rond het CHC-model en de implementatie ervan in Vlaanderen
 • Zie website Caleidoscoop:
  • Vervoort, E. (2019). Cognitief sterk functioneren: ruimer dan je denkt! Caleidoscoop, 31(4), 34-46.
  • Lavrijsen, J. & Verschueren, K. (2019). Begaafde jongeren, moeilijke gevallen? Eerste resultaten van de TALENT-studie. Caleidoscoop, 31(4), 26-33.
  • Briers, V., Koenen, A.-K., & Van Craenenbroeck, R. (2018). Kort & Krachtig. Van WISC-III-NL naar WISC-V-NL: spiekbriefje voor de afname. Caleidoscoop, 30(3), 37-39.
  • Rauws, G. & Geerinck, K. (2016). Van IQ-cijfers naar handelen. Het HGD-traject en cognitieve psychologie als kapstok. Caleidoscoop, 28(3), 12-21.