Onderzoek

CLB heeft regie, maar voert niet noodzakelijk alle onderzoek zelf uit.

Betrek leerling, ouders, school: benut hun deskundigheid en ervaring!

Betrek zo nodig externen.

 Aandachtspunten (zie kwaliteitscheck):

  • Doelgerichtheid
  • Geschiktheid onderzoeksmiddel
  • Aandacht voor positieve factoren (kind & context)
  • Handelingsgerichtheid

Kwaliteit: (cultuur)fair, psychometrische eigenschappen, voorbereiding en uitvoering

Bekijk ook de informatie over de Onderzoeksfase in onze online leermodule Handelingsgerichte diagnostiek.

Opbouw

Doelen

In de onderzoeksfase is het doel de onderzoeksvragen beantwoorden, hiermee kan je uitmaken of hypotheses aanvaard, verworpen of aangehouden worden. De antwoorden moeten je op weg helpen om de hulpvragen te beantwoorden en zicht te krijgen op doelen en behoeften.

ICF-CY

Overzicht houden over verzamelde informatie

ICF-CY helpt ons overzicht te behouden tijdens het onderzoek. We weten wat we willen onderzoeken en hoe we het onderzoek willen aanpakken. Bij het verwerken van de onderzoeksresultaten gaan we na wat deze ons leren over de verschillende componenten.

Leer meer over ICF-CY in deze leermodule.

Kwaliteitscheck

Download hier de kwaliteitscheck adviesfase.

We weten wat we gaan onderzoekenO
ODe doelen van ons onderzoek zijn handelingsgericht (het onderzoek geeft ons handvatten voor het handelen)
OWe bereiden het onderzoek grondig voor
OWe bepalen op voorhand criteria voor aanvaarden, behouden of verwerpen hypothesen
OWe zoeken actief naar positieve factoren en mogelijke oplossingen
OWe betrekken leerling, ouders en school bij het onderzoek
We maken een keuze van onderzoeksmiddelenO
OWe gebruiken niet meer onderzoeksmiddelen dan nodig
OWe kennen de kwaliteit van de instrumenten : psychometrisch en cultuurfair
ONaast meting verkennen we ook andere onderzoeksmiddelen
OHet onderzoek vindt plaats in de context waar problemen zich voordoen

Tools

Een paar tools om je verder te helpen…

Volgende methodes kunnen worden gecombineerd:

Bij de protocollen cognitief functioneren zijn er tabellen voor wat en hoe onderzoeken bij cognitief zwak functioneren en tabellen voor cognitief sterk functioneren. De verschillende onderzoeksmethodes zijn hierin opgenomen.

VOLGENDE…

Integratie Aanbeveling

Lees verder