Succesfactoren

Vanuit onze implementatie-opdracht hebben we binnen Prodia de voorbije jaren al met meerdere centra trajecten gelopen om de implementatie van de Prodia-protocollen te ondersteunen. Op basis van de analyse van de evaluatiegegevens van eerdere Prodia-centrumtrajecten en op basis van literatuur hebben we 9 succesfactoren weerhouden, die we vervolgens afgetoetst hebben op het Prodia Platform. De meeste succesfactoren zijn zowel van toepassing op het professionaliseringsinitiatief als op het bredere implementatietraject. Enkel ‘kwaliteit van de trainer’ is heel specifiek voor het professionaliseringsinitiatief.  

Hoewel succesfactoren nooit allemaal voor 100% aanwezig kunnen/zullen zijn, is het steeds belangrijk om alle factoren in kaart te brengen en na te denken hoe factoren die nog niet (volledig) aanwezig zijn, kunnen versterkt worden. Op die manier wordt er een collectieve verantwoordelijkheid gecreëerd om transfer van het professionaliseringsinitiatief te bevorderen. 

Opgepast! Enkele succesfactoren beschouwen we als randvoorwaarden voor er kan overgegaan worden tot een implementatietraject. Het betreft volgende 3 factoren:

  • Engagement leidinggevende
  • Planmatig werken (d.w.z. het implementatietraject is ingebed in een breder kwaliteitsplan)
  • Actief kernteam

Welke zijn de 9 succesfactoren?

Meer uitleg over de succesfactoren vind je in deze Prodiabrief.

Doe de zelf-test!

Wil je weten waar je reeds staat? Test eens met deze checklist welke succesfactoren op jouw centrum al dan niet aanwezig zijn!