Theoretisch deel: Gedrag en Emotie

Uit welke theoretische achtergrond over socio-emotionele ontwikkeling, gedrags- en emotionele problemen en ontwikkelingsstoornissen kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

In het kort

wordt op een later tijdstip aangevuld

Opbouw theoretisch deel

1. Inleiding

 • 1.1. Kinderen en jongeren in ontwikkeling
 • 1.2. Wat verstaan we onder ‘gedrags- en/of emotionele problemen’
 • 1.3. De classificatie van gedrags- en emotionele problemen tot (ontwikkelings)stoornissen
 • 1.4. Verschillende verklaringsmodellen
 • 1.5. Belang van beschermende factoren en veerkracht
 • 1.6. Gedrags- en emotionele problemen en (ontwikkelings)stoornissen binnen dit protocol

2. Aandachts- en werkhoudingsproblemen en ADHD

 • 2.1. Verschijningsvorm
 • 2.2. Definities en begrippen
 • 2.3. Criteria
 • 2.4. Prevalentie
 • 2.5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnose
 • 2.6. Etiologie
 • 2.7. Beschermende factoren
 • 2.8. Verloop en prognose

3. Problemen in de sociale communicatie en interactie en ASS

 • 3.1. Verschijningsvorm
 • 3.2. Definities en begrippen
 • 3.3. Criteria
 • 3.4. Prevalentie
 • 3.5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnostiek
 • 3.6. Etiologie
 • 3.7. Beschermende factoren en prognose

4. Gedragsproblemen en gedragsstoornissen

 • 4.1. Verschijningsvorm
 • 4.2. Definities en begrippen
 • 4.3. Criteria
 • 4.4. Prevalentie
 • 4.5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnostiek
 • 4.6. Etiologie
 • 4.7. Beschermende factoren
 • 4.8. Verloop en prognose

5. Stemmingsproblemen en depressieve stoornissen

 • 5.1. Verschijningsvorm
 • 5.2. Definities en begrippen
 • 5.3. Criteria
 • 5.4. Prevalentie
 • 5.5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnose
 • 5.6. Etiologie
 • 5.7. Beschermende factoren
 • 5.8. Verloop en prognose

6. Angstproblemen en angststoornissen

 • 6.1. Verschijningsvorm
 • 6.2. Definities en begrippen
 • 6.3. Criteria
 • 6.4. Prevalentie
 • 6.5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnose
 • 6.6. Etiologie van angststoornissen
 • 6.7. Beschermende factoren
 • 6.8. Verloop en prognose

Klik hier voor de volledige tekst van het Theoretisch deel bij het protocol Gedrag en Emotie.

Zorgcontinuüm SDP Gedrag en Emotie
G&E - Brede basiszorg G&E - Verhoogde zorg G&E - Uitbreiding van zorg IAC/OV4 komt niet aan bod in dit protocol. Hiervoor verwijzen we door naar het ADP.

IAC/OV4 komt niet aan bod in dit protocol. Hiervoor verwijzen we door naar het ADP.

Klik op een fase om te navigeren door het zorgcontinuüm.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Opbouw theoretisch deel
 3. Aan de slag
 4. Leer bij
 5. Nog meer weten