Protocol Wiskunde

Is het mogelijk om een leerling uit het secundair onderwijs te diagnosticeren met dyscalculie wanneer er in het verleden nooit rekentherapie of taakgerichte ondersteuning voor rekenen is geweest?

In de toelichting van de criteria vind je bij het hardnekkigheids-/resistentiecriterium (zie theoretisch deel 5.3 Classificatie - categoriale classificatie, p 99): “Vanaf de 2e graad secundair onderwijs wordt het resistentiecriterium milder gehanteerd aangezien leerlingen doorgaans voldoende wiskunde-aanbod hebben gekregen.” Het hardnekkigheidscriterium valt dus niet weg maar zes maanden intensieve remediëring is geen voorwaarde meer. Dit milder interpreteren ligt in handen van de diagnosticus / het CLB-team.

Pagina's

Abonneren op RSS - Protocol Wiskunde