Professionalisering via e-learning

Hoe kan je jezelf of medewerkers professionaliseren aan de hand van e-learning?
 
In het kader van aanvangsbegeleiding of om medewerkers verder te professionaliseren binnen (diagnostiek in) leerlingenbegeleiding kan je de leermodules gekoppeld aan het Algemeen Diagnostisch Protocol gebruiken. De leermodules zijn voornamelijk gericht op het verwerven van kennis en het toepassen binnen eenvoudige oefeningen. Aan de hand van de doelstellingen van elke module kan je inschatten of deze module aansluit bij wat je de medewerkers van jouw centrum wil aanleren. Na het doorlopen van een module kan je binnen jouw centrum of school verder het professionaliseringstraject van de (beginnende) medewerkers vormgeven. Aan het einde van elke module vind je hiervoor verdere inspiratie voor verdieping.
 
Leermodules voor school en CLB
 • Zorgcontinuüm
  • ​Doelstellingen: reflecteren over je attitudes over het gebruik van een zorgcontinuüm door school en CLB; kennis over het zorgcontinuüm vergroten; vaardigheden verbeteren om het zorgcontinuüm te gebruiken binnen een beleid op leerlingenbegeleiding.
 • Handelingsgericht werken: De HGW-uitgangspunten
  • Doelstellingen: kennismaken met Handelingsgericht Werken als denkkader; inzicht krijgen in de zeven uitgangspunten en hoe ze samenhangen.
Leermodules voor CLB-medewerkers
 • Handelingsgerichte diagnostiek
  • Doelstellingen: reflecteren over je attitudes rond diagnostiek; kennis over handelingsgerichte diagnostiek vergroten; vaardigheden verbeteren; inhouden uit het Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP), meer specifiek uit de fase Uitbreiding van Zorg, onder de knie krijgen.
 • Introductie tot ICF-CY
  • Doelstellingen: kennis vergroten over ICF-CY, een centraal denkkader in de Prodia-protocollen; vaardigheden om te classificeren binnen ICF-CY versterken.
Binnen de leermodules rond HGD en ICF-CY kunnen medewerkers een download maken van hun begin- en eindsituatie. Deze downloads kunnen verder ingezet worden om het professionaliseringstraject van de medewerkers vorm te geven. 
 
Medewerkers die zich meer willen verdiepen in de inhoud van de protocollen kunnen terecht bij de kennisclips.
 
Medewerkers die verder aan de slag willen gaan met de Prodia-materialen of die hun leerlingenbegeleiding verder willen verfijnen, kunnen gebruik maken van volgende tools:
1. De Teamtool HGD-traject helpt je, als CLB-medewerker, om weer dat stapje verder te zetten in je groeitraject, of je nu een doorwinterde HGD'er bent of redelijk nieuw binnen de wereld van Prodia.
2. De Inspiratietool helpt in de eerste plaats CLB-medewerkers, maar ook andere partners in het onderwijsveld, in het concretiseren van onderwijsbehoeften.
 
We werkten ook al meerdere Prodiabrieven uit rond het thema 'professionalisering':