Prodia-team en stuurgroep

Het Prodia-team realiseert de doelstellingen van het project.
De stuurgroep vertegenwoordigt de overheid, de verschillende onderwijskoepels en –netten en de CLB-centrumnetten.
Ze bewaakt de doelstellingen en de planning door middel van regelmatige feedback en overleg met het Prodia-team.

Samenstelling Prodia-team

  • deeltijds gedetacheerde CLB-medewerkers
  • multidisciplinair en netoverstijgend

  Prodia-projectmedewerkers

  • Sarah Schaubroeck (CLB GO!, coördinatie)
  • Laetitia Bokestael (Vrij CLB Netwerk)
  • Ann Van Rompaey (Vrij CLB Netwerk)
  • Marleen Milleville (Vrij CLB Netwerk)
  • Els De Bondt (CLB GO!)
  • Liesbeth De Schutter (Vrij CLB Netwerk)
  • Sabine Baeyens (OVSG)

  Voormalige projectmedewerkers

  • PBD OVSG: Stefan Potums
  • CLB GO!: Katia De Coussemaker, Geert Decraemer, Mia Fabry, Mart Nuyts, Sven Vervloet
  • CLB OVSG POV: Filip Bally, Edgard Cocquet, Vanessa De Boitselier, Brenda Deschacht
  • Vrij CLB: Veerle Breugelmans, Eva Coolen, Moniek De Keyser, Steven De Laet, Karlein Debaene, Tine De Vroede, Evelien De Waele, Marij Gielen, Erik Vanherck, Lies Verlinde, Noortje Vervoort, Hilde Werrebrouck, Lieve Willems
  • VSKO: Christoph De Smedt, Brenda Deschacht, Erik Verhelst
  • VVKBuO: Ari Gozin

   

  Samenstelling stuurgroep

  • vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en -netten,
  • de pedagogische begeleidingsdiensten,
  • de CLB-centrumnetten,
  • het departement Onderwijs en Vorming

  Leden stuurgroep

  • Stefaan Jonniaux (voorzitter)
  • Sarah Schaubroeck (projectmedewerker, coördinatie)
  • Jan Decuypere (PBD GO!)
  • Stefanie Pieters (PBD CLB GO!)
  • Karolien Elsen (PBD CLB OGO)
  • Friedl Tuytens (PBD OVSG)
  • Marjolein Petit (PBD POV)
  • Tine Gheysen (Vrij CLB Netwerk)
  • Stefan Grielens (Vrij CLB Netwerk)
  • Conny Vermandere (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)