Lezen & Spellen

Het Specifiek Diagnostisch Protocol bij Lezen en Spellen is onderverdeeld in zes belangrijke delen:

 • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op vlak van lezen en spellen op eigen tempo te ontwikkelen?
 • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben bij lezen en/of spellen?
 • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met lees- en/of spellingproblemen?
 • Individueel aangepast curriculum: Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een verslag?
 • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over leren lezen en spellen, lees- en spellingproblemen en dyslexie kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
 • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn? (zie Materialendatabank, kies voor type materiaal 'Bijlage' en protocol 'Lezen en spellen')

 

Aanvullingen

 

Aan de slag

 

Links

 • Aan de slag met voorleessoftware en ADIBoeken (Onderwijs Vlaanderen)
 • Zie website Caleidoscoop
  • Dossier 'Wat zegt de wetenschap over dyslexie'. Inzichten in diagnostiek, oorzaken, preventie en behandeling (2017).
   • Van den Broeck, W. (2017). Wat is dyslexie? Caleidoscoop, 29 (4), 8-14.
   • Staels, E. & Van den Broeck, W. (2017). Preventie van leesproblemen. Caleidoscoop, 29 (4),15-21.
   • Van den Broeck, W. & Koolen, K. (2017), Interventie bij leesproblemen. Caleidoscoop, 29 (4), 22-28.
  • Cooreman, A., Moonen, A. & Rottier, J. (2017). Digitale leer- en werkboeken voor kinderen met ernstige lees- en/of schrijfbeperkingen. Op bezoek bij Eureka ADIBib. Caleidoscoop 29(6), 6-13.
  • Tops, W. (2016). Dyslexie en moderne vreemde talen. Caleidoscoop, 28 (1), 14-22.
  • Fabry, M. & Schaubroek, S. (2016). Prodia zet de puntjes op de i: het nieuwe protocol Lezen & Spellen. Caleidoscoop, 28(3), 22-29.
  • Magez, W., Wuyts, R. & Germeijs, V. (2015). TODIO-L gebruiken in het CHC-model? Het kan! Caleidoscoop, 27 (3), 36-40.