Lezen & Spellen

Het Specifiek Diagnostisch Protocol bij Lezen en Spellen is onderverdeeld in zes belangrijke delen:

  • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op vlak van lezen en spellen op eigen tempo te ontwikkelen?
  • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben bij lezen en/of spellen?
  • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met lees- en/of spellingproblemen?
  • Individueel aangepast curriculum: Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een verslag?
  • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over leren lezen en spellen, lees- en spellingproblemen en dyslexie kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
  • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn? (zie Materialendatabank, kies voor type materiaal 'Bijlage' en protocol 'Lezen en spellen')

 

Aanvullingen

 

Aan de slag

 

Links