Leermodules

We ontwikkelden online leermodules rond een aantal denkkaders uit de protocollen. Zo  maken we materialen uit eerdere vormingen beschikbaar voor iedereen.Voor de leermodules is telkens een korte gebruiksaanwijzing toegevoegd, om er gemakkelijk je weg in te vinden. Hou er wel rekening mee dat je voor een aantal leermodules voldoende tijd moet uittrekken, bijvoorbeeld om de oefeningen te maken bij de leermodules over HGD of ICF-CY.
 
Op de pagina Professionalisering geven we enkele handvatten mee om deze modules te kunnen inzetten bij de aanvangsbegeleiding of professionaliseren van medewerkers binnen jouw centrum of school. 
 
Algemeen Diagnostisch Protocol:

Cognitief functioneren

Gedrag en Emotie