Gedrag & Emotie

Het Specifiek Diagnostisch Protocol Gedrag en Emotie is onderverdeeld in vijf belangrijke delen:

 • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op gedragsmatig en emotioneel vlak op eigen tempo te ontwikkelen?
 • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op vlak van gedrag en/of emoties?
 • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met gedrags- en/of emotionele problemen?
 • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over
  • kinderen en jongeren in ontwikkeling
  • aandacht/werkhouding en ADHD,
  • sociale communicatie en interactie en ASS,
  • gedragsproblemen en -stoornissen,
  • stemmingsproblemen en depressieve stoornissen,
  • angstproblemen en -stoornissen

kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

 • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn? (zie Materialendatabank, kies voor type materiaal 'Bijlage' en protocol 'Gedrag & Emotie')

Het Individueel aangepast curriculum (Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een verslag?) komt niet aan bod in het protocol. Hiervoor verwijzen we door naar Fase 3 van het Algemeen Diagnostisch Protocol.

 

Aanvullingen

 

Aan de slag

 • Diagnostische fiches, leeswijzers, inspiratielijsten en andere materialen rond de protocollen zijn te vinden in de materialendatabank. Kies voor protocol 'Gedrag en Emotie' en naargelang wat je zoekt filter je op type materiaal, denkkader, doelgroep en/of fase van het zorgcontinuüm.
 • Vaak gestelde vragen
 • Prodiabrief We stellen scherp op Gedrag & Emotie (april 2019)