Triangle Triangle Triangle

Welkom bij Prodia

Het project protocollering diagnostiek (Prodia) streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. Onze focus ligt op handelingsgerichte diagnostiek.

Triangle small Triangle small

Het zorgcontinuüm

Aan de slag met tools & materialen

Ben je op zoek naar concreet materiaal en wil je meteen aan de slag? Ga naar onze aan-de-slagpagina met materialenbank.