Cognitief zwak functioneren

Het Specifiek Diagnostisch Protocol bij Cognitief zwak functioneren en Verstandelijke Beperking is onderverdeeld in zes belangrijke delen:

 • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling zoveel mogelijk kansen geven om zich op cognitief vlak op eigen tempo te ontwikkelen? 
 • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op cognitief vlak?
 • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling die intellectueel en/of adaptief zwak functioneert?
 • Individueel aangepast curriculum: Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een verslag?
 • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over cognitieve en adaptieve vaardigheden en over verstandelijke beperking kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
 • Bijlagen: welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn? (zie Materialendatabank, kies voor type materiaal 'bijlage' en protocol 'Cognitief zwak functioneren')

 

Aanvullingen

 

Aan de slag

 

Links

 • CHC-platform: een virtuele ruimte waarop informatie verschijnt rond het CHC-model en de implementatie ervan in Vlaanderen.
 • ​Classificerend Diagnostisch Protocol Verstandelijke Beperking (Kwaliteitscentrum Diagnostiek, 2017)
 • Zie website Caleidoscoop:
  • Briers, V., Koenen, A.-K., & Van Craenenbroeck, R. (2018). Kort & Krachtig. Van WISC-III-NL naar WISC-V-NL: spiekbriefje voor de afname. Caleidoscoop, 30(3), 37-39. 
  • De Jonghe, E. (2016). IQ lager dan 50? Vastlopen op de ondergrens van intelligentietests is verleden tijd. Caleidoscoop, 28(5), 26-33.
  • Rauws, G. & Geerinck, K. (2016). Van IQ-cijfers naar handelen. Het HGD-traject en cognitieve psychologie als kapstok. Caleidoscoop, 28(3), 12-21.
  • Magez, W. (2009). De I van IQ, IQ voor "Slimmies". Caleidoscoop, 21(1), 20-25.
  • Magez, W. (2008). Het IQ van Marjolein, IQ voor Dummies. Caleidoscoop, 20(5), 6-8.