Teamtool HGD-traject

Om je als CLB-medewerker samen met jouw team verder te professionaliseren in het doorlopen van het HGD-traject hebben wij een teamtool ontwikkeld. De teamtool focust op de strategiefase en de integratie-en-aanbevelingsfase en helpt jou en je teamleden om deze fasen kwaliteitsvol en systematisch te doorlopen. Door de handige stappen loodst de teamtool jou door het beslissingsproces

Wanneer de beslisboom te gebruiken?

- tijdens een teamoverleg waarbij intervisie en oefenen centraal staat.

- tijdens een reflectiemoment over het traject van een leerling (alleen of met collega's).

In de nabije toekomst wordt de beslisboom ook beklikbaar zodat je per vraag of fase ook ondersteunend materiaal vindt (oefenformulier, voorbeelden, inspiratielijsten...).