Over Prodia

Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB’s en onderwijs.
Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg.