Protocol Wiskunde

Wordt het CLB best betrokken bij doorverwijzing naar rekentherapie?

Ja, het is belangrijk dat het CLB samen met het zorgteam, de ouders en de leerling rond de tafel zit wanneer gedacht wordt aan een doorverwijzing voor rekentherapie. Deze verwijzing komt er in principe na een handelingsgericht diagnostisch (HGD)- traject vanuit het CLB (uitbreiding van zorg).

Pagina's

Abonneren op RSS - Protocol Wiskunde