Laatste wijzigingen

4 nov 2019

Enkele weken na de lancering van het protocol Cognitief sterk functioneren stellen we het protocol Cognitief zwak functioneren en verstandelijke beperking voor. Beide zijn een herwerking van onze eerdere protocollen 'hoogbegaafdheid' en 'verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid'. Samen vragen de nieuwe protocollen aandacht voor het volledige spectrum van cognitief functioneren. In de Prodiabrief gaan we vooral in op de accenten in het zorgcontinuüm bij moeizaam lerende leerlingen.

2 sep 2019

Het nieuwe protocol Cognitief sterk functioneren staat online! Dit protocol vervangt het vroegere protocol 'Hoogbegaafdheid'. De nieuwe titel geeft beter weer dat het niet gaat over een stoornis met vastomlijnde criteria. Het protocol kijkt vanuit een nieuw werkmodel naar het functioneren van deze leerlingen en focust meer op participatie en onderwijsbehoeften. De Prodiabrief toont je de weg doorheen dit nieuwe protocol.

23 mei 2019

Prodia@CLB: Teamtool HGD-traject

Via 'Aan de slag' kom je op de nieuwe teamtoolpagina. De teamtool helpt CLB-medewerkers om nog een stap verder te zetten in hun professionaliseringstraject, of ze nu doorwinterde HGD'ers of redelijk nieuw zijn binnen de wereld van Prodia. 

Via de nieuwste Prodiabrief* gidsen we CLB-medewerkers door de verschillende mogelijkheden die de teamtool biedt.  Met de teamtool zijn ook de HGD-oefenformulieren geactualiseerd en is er per HGD-fase ook een kwaliteitscheck (zie toolkit ADP).

*Erratum Prodiabrief: link naar ontmoetingsdag HGW

29 apr 2019

 

Doelgroepen en vereisten inzake diagnostiek in het M-decreet heeft een update gekregen. Je vindt het document terug in de materialendatabank en op de verschillende protocolpagina's. Wil je up-to-date blijven rond M-decreet en ondersteuningsmodel? Bekijk dan zeker ook de netoverstijgende richtlijnen.
 

1 apr 2019

We stellen scherp op gedrag en emotie!

Deze Prodiabrief stelt scherp op het meest uitgebreide protocol: Gedrag & Emotie.

In deze Prodiabrief bekijk je het protocol vanuit een theoretische bril, een zorgcontinuümbril en een positieve bril om op deze wijze wat meer je weg te leren vinden in het protocol.

De brief sluit tevens af met een aantal aandachtspunten of mogelijke valkuilen. Hopelijk heb je na het lezen van deze Prodiabrief een helderder zicht op dit protocol! Veel leesplezier!

Abonneer je je graag op de Prodiabrief? Wil je de vorige Prodiabrieven lezen? Dit kan via deze link.

18 jan 2019

Prodia@school

Een kwaliteitsvolle zorg voor leerlingen? Daar is het op school om te doen. In deze Prodiabrief geven we jullie een overzicht van inspirerende materialen om handelingsgericht samen te werken binnen de brede basiszorg en verhoogde zorg.

Net zoals de vorige Prodiabrief helpt deze Prodiabrief jullie om gemakkelijker jullie weg te vinden naar de praktisch toepasbare materialen op onze website. Jullie vinden er ook de leeswijzers en de opgeknipte delen Brede basiszorg en Verhoogde zorg van alle protocollen in terug.

Abonneer je je graag op de Prodiabrief? Wil je de vorige Prodiabrieven lezen? Dit kan via deze link.

19 dec 2018

Een volgende stap naar meer toegankelijke materialen is gezet. Elk protocol is nu per fase consulteerbaar en ook de theorie is apart te downloaden. Van het ene deel kan je gemakkelijk doorklikken naar de andere delen van het protocol. Je vindt de 'opgeknipte' delen op elke protocolpagina. Op de pagina's over het zorgcontinuüm vind je per fase de bundeling van de protocoldelen terug. Uiteraard zit alles ook netjes in de materialendatabank. Zoek op 'fase,' 'protocol' en/of 'type materiaal: lectuur.'

30 nov 2018

De tekst Aanvulling Protocol Verstandelijke beperking: Operationalisering criterium adaptief gedrag vervangt de ‘Nota ISC-wg Operationalisering criteria type 2 –  aanpassing obv decreetwijzigingen juni 2018’. Met de decreetswijzigingen komen de criteria van intelligentie en adaptief gedrag voor type 2 overeen met die voor verstandelijke beperking. Op vraag van het werkveld hebben wij in de versie van november in voetnoot 10 richtlijnen toegevoegd m.b.t. operationalisering van het intelligentiecriterium. Voor handvatten bij het stellen van een diagnose verstandelijke beperking binnen een handelingsgericht diagnostisch traject, verwijzen we naar het Algemeen Diagnostisch Protocol en het Protocol Zwakbegaafdheid & Verstandelijke beperking. De herwerking van Protocol Verstandelijke beperking wordt verwacht in 2019. Toelichting bij de regelgeving is te vinden in ISC-richtlijnen M-decreet en ondersteuningsmodel.

 
8 jun 2018

De Prodia-bevraging heeft waardevolle suggesties opgeleverd om de implementatie verder te ondersteunen, zowel voor de CLB's als voor het Prodia-team. 

Zijn we met de implementatie van de Prodia-protocollen op de goede weg? Wat vinden de Prodiabrieflezers en meer specifiek CLB-medewerkers waardevol en welke ondersteuning willen ze nog? Waar moeten we (meer) op (blijven) inzetten? Om hier een zicht op te krijgen organiseerden we de bevraging 'Steeds mee(r) met diagnostiek!'.

In de nieuwste Prodiabrief lees je naast de resultaten ook suggesties voor CLB's en de implementatieplannen voor volgend schooljaar.

8 mei 2018

Bij de update van de diagnostische fiches in een aangepast sjabloon, geven we graag onderstaande toelichting. 

Naar een aangepast sjabloon voor diagnostische fiches
Het sjabloon van de diagnostische fiche werd lichtjes gewijzigd. Twee belangrijke redenen hiervoor waren:

  • de diagnostische fiches meer overzichtelijk, beknopt, gebruiksvriendelijk en uniform maken. Daardoor zijn ze ook meer aanvullend geworden aan de informatie die het CAP-Vademecum, BFP (Belgische Federatie van Psychologen), COTAN en de werkgroep Faire Diagnostiek beschikbaar stelt. Uitgebreide diagnostische informatie kan de lezer op de websites van deze instanties vinden.
  • de aspecten die belangrijk zijn in het kader van afwegen van criteria (vb. jaartal normering, samenstelling steekproef…) een vaste plaats geven in het format. Dit maakt het gemakkelijker om op basis van een fiche af te wegen of het gebruik van een test aangewezen is. Voor meer informatie hierover zie ‘Criteria 1ste keuze, 2de keuze en enkel indicerende waarde’ in de tekst Toelichting bij de opmaak en criteria voor de diagnostische fiches.

Welke diagnostische fiches zijn vernieuwd of toegevoegd?
Enkele diagnostische fiches waarvoor recentere gegevens beschikbaar waren, kregen een update (zie verder in tabel). Daarnaast werden diagnostische fiches van nieuwe (voor CLB) relevante instrumenten toegevoegd voor de protocollen Gedrag & Emotie, Motoriek, Verstandelijke Beperking, Hoogbegaafdheid, Lezen & Spellen en Wiskunde. De wijzigingen werden ook in de overzichten diagnostisch materiaal doorgevoerd. Bij Lezen & Spellen kreeg het gehele overzicht een update. Bij Wiskunde en Gedrag & Emotie voegden we enkel nieuwe instrumenten toe. Voor een overzicht van de nieuwe diagnostische fiches kan je terecht in de FAQ-rubriek.

De selectie van nieuwe diagnostische instrumenten baseerden we op nieuwe fiches opgenomen in het CAP-vademecum en in Verschueren, K. & Koomen, H. (red.) (2016) Handboek Diagnostiek in de Leerlingenbegeleiding, Kind en context, Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Deze selectie werd afgetoetst bij de verantwoordelijken diagnostiek van de verschillende CLB-netten en binnen het forum diagnostiek van VCLB.

Pagina's