Wat betekent 1ste keuze, 2de keuze of indicerende waarde bij de beoordeling van een test door Prodia?

De beoordeling 1ste keuze wordt enkel toegekend aan diagnostisch materiaal waarbij er recente Vlaamse normen voorhanden zijn en waarvan de psychometrische vereisten zoals betrouwbaarheid en validiteit voldoende zijn. Deze informatie haalt Prodia uit het CAP-vademecum, de COTAN-beoordeling en de handleiding van een test. Elke diagnostische fiche is voorzien van een datum waarop de test beoordeeld werd.

Instrumenten van mindere maar nog voldoende kwaliteit qua normen en psychometrie zijn 2de keuze. Bij onvoldoende psychometrische kwaliteit of het ontbreken van normen werden sommige materialen toch opgenomen omwille van hun waarde voor het beantwoorden van indicerende onderzoeksvragen. Dit houdt in dan je vanuit de test wat richtlijnen kan halen bij het formuleren van een aanpak. Bij de interpretatie van de gegevens dient de kwaliteit van het instrument en de normen steeds in rekening te worden gebracht.