Laatste wijzigingen

8 mei 2018

Bij de update van de diagnostische fiches in een aangepast sjabloon, geven we graag onderstaande toelichting. 

Naar een aangepast sjabloon voor diagnostische fiches
Het sjabloon van de diagnostische fiche werd lichtjes gewijzigd. Twee belangrijke redenen hiervoor waren:

  • de diagnostische fiches meer overzichtelijk, beknopt, gebruiksvriendelijk en uniform maken. Daardoor zijn ze ook meer aanvullend geworden aan de informatie die het CAP-Vademecum, BFP (Belgische Federatie van Psychologen), COTAN en de werkgroep Faire Diagnostiek beschikbaar stelt. Uitgebreide diagnostische informatie kan de lezer op de websites van deze instanties vinden.
  • de aspecten die belangrijk zijn in het kader van afwegen van criteria (vb. jaartal normering, samenstelling steekproef…) een vaste plaats geven in het format. Dit maakt het gemakkelijker om op basis van een fiche af te wegen of het gebruik van een test aangewezen is. Voor meer informatie hierover zie ‘Criteria 1ste keuze, 2de keuze en enkel indicerende waarde’ in de tekst Toelichting bij de opmaak en criteria voor de diagnostische fiches.

Welke diagnostische fiches zijn vernieuwd of toegevoegd?
Enkele diagnostische fiches waarvoor recentere gegevens beschikbaar waren, kregen een update (zie verder in tabel). Daarnaast werden diagnostische fiches van nieuwe (voor CLB) relevante instrumenten toegevoegd voor de protocollen Gedrag & Emotie, Motoriek, Verstandelijke Beperking, Hoogbegaafdheid, Lezen & Spellen en Wiskunde. De wijzigingen werden ook in de overzichten diagnostisch materiaal doorgevoerd. Bij Lezen & Spellen kreeg het gehele overzicht een update. Bij Wiskunde en Gedrag & Emotie voegden we enkel nieuwe instrumenten toe. Voor een overzicht van de nieuwe diagnostische fiches kan je terecht in de FAQ-rubriek.

De selectie van nieuwe diagnostische instrumenten baseerden we op nieuwe fiches opgenomen in het CAP-vademecum en in Verschueren, K. & Koomen, H. (red.) (2016) Handboek Diagnostiek in de Leerlingenbegeleiding, Kind en context, Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Deze selectie werd afgetoetst bij de verantwoordelijken diagnostiek van de verschillende CLB-netten en binnen het forum diagnostiek van VCLB.

10 mrt 2018

De teksten Aanvulling protocollen: Doelgroepen en vereisten inzake diagnostiek in het M-decreet en Nota ISC Operationalisering Criteria Type 2 hebben een update gekregen. Je vindt ze terug in de materialendatabank en op de verwante protocolpagina's.

Deze teksten geven een huidige stand van zaken weer (d.d. maart 2018). Wij blijven de inhoud verder opvolgen en passen ze aan wanneer mogelijk.

18 jan 2018

Prodia heeft 20 nieuwe diagnostische fiches online geplaatst, dit voor de protocollen Lezen & Spellen, Verstandelijke Beperking, Hoogbegaafdheid, Gedrag & Emotie, Wiskunde en Motoriek.

Deze fiches zijn meteen ook opgenomen in de bestaande Overzichten diagnostisch materiaal. De overzichten zijn dus meer up-to-date dan de onderzoeksschema’s in de protocollen!

Surf naar de materialendatabank, kies voor type materiaal ‘Diagnostische Fiche’ om alle fiches en overzichten te krijgen. Filter verder op protocol of doelgroep om meer gericht te zoeken.

Veel onderzoeksgenot!

18 jan 2018

Prodiabrief 11: Succesfactoren Professionaliseringsinitiatieven

Een nieuw jaar, nieuwe voornemens. Wil je dit jaar Prodia meer op de kaart zetten binnen jullie CLB? Goed idee! Hoe krijg je iedereen mee? En hoe pak je het professionaliseren van collega’s aan zodat er echt zaken veranderen? 

Op basis van onze ervaringen tijdens implementatietrajecten in CLB’s en bestaande literatuur hebben we een aantal succesfactoren opgelijst die het verschil kunnen maken. Meer nog, de aanwezigheid van deze succesfactoren kan ervoor zorgen dat het geplande professionaliseringsinitiatief duurzame effecten heeft.

Ontdek er meer over in de eerste Prodiabrief van 2018.

19 jun 2017

De laatste maand plaatsten we geleidelijk aan meer materiaal op de website. Elk protocol heeft nu een eigen toolkit, ga dus zeker eens op zoek!

Een greep uit het aanbod:

Alle tools zijn ook opgenomen in de materialendatabank die ondertussen meer dan 260 items telt.
Binnenkort hoor je meer van ons in een nieuwe Prodiabrief!

25 jan 2017

De diagnostische fiches en het nieuw onderzoeksschema van het Protocol Wiskunde staan online.  
Op de protocolpagina vind je de recentste versie van het protocol met het nieuwe onderzoeksschema en kan je ook het onderzoeksschema apart downloaden. 
De diagnostische fiches vind je onder de materialendatabank.
Kies voor type materiaal 'diagnostische fiche' en protocol 'wiskunde.'

21 dec 2016

Vanuit Prodia zetten we sterk in op de ontwikkeling en uitbreiding van toolkits. Hierin vind je praktisch materiaal om met de verschillende protocollen aan de slag te gaan. Volgende materialen werden recent toegevoegd:

21 dec 2016

Om makkelijker door het protocol Gedrag en Emotie te navigeren pasten we de lay-out aan, zodat de inhoudstafel beklikbaar is. Hierdoor hoef je niet meer door het hele protocol te scrollen, als je gericht naar iets op zoek bent. Onder de downloads van het protocol 'gedrag & emotie' zijn de drie deelbestanden dan ook vervangen door één dynamischer bestand. De protocoltekst zelf blijft voorlopig ongewijzigd.

24 okt 2016

De netoverstijgende nota voor CLB's in verband met de operationalisering van de criteria voor Type 2 uit het M-decreet kreeg een update. De nieuwe nota kun je hier bekijken en is ook te vinden onder de downloads bij het ADP en bij het Protocol diagnostiek bij vermoeden van zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking.

7 okt 2016

Prodia stelt met trots het nieuwe Protocol Wiskunde voor. Op de protocolpagina vind je ook alle bijlagen apart. De diagnostische fiches komen begin december online. 

Pagina's